Skoči na glavno vsebino

OŠ Jožeta Moškriča

Ukrepi za dvig učne uspešnosti

01.

Redno pregledovali domače naloge in zapisovali, ali so bile opravljene, ter navajali učence na domače obveznosti že od 1. razreda.

02.

Sprotno bomo preverjali in ocenjevali, ustno tudi nenapovedano, dosledno bomo vrednotili znanje brez predhodnega nabora vprašanj.

03.

Učitelji bomo v uvodnih urah predmeta predstavili strategije učenja, obvezen bo dopolnilni pouk na pobudo učitelja, nudili bomo dodatno pomoč učencem na predlog učiteljskega zbora ter spodbujali medsebojno pomoč med učenci.

04.

Krepili bomo slovenski jezik na vseh ravneh ter uvajali različne načine spodbujanja branja tako pri učencih kot starših.

05.

Zahtevali bomo dosledno vikanje in poimenovanje odraslih z učiteljico/učiteljem oz. gospo/gospodom.

06.

Vključevali bomo čim več usmerjenega gibanja za krepitev ‘učne’ kondicije.

07.

Dosledno bomo zapisovali izostanke in pohvale v e-asistent.

08.

Učitelji za dodatno strokovno pomoč bomo v razredu nudili pomoč pri usvajanju učne snovi, zunaj razreda pa urili strategije za odpravo primanjkljajev.

Učencev

interesnih dejavnosti

Razredov

let delovanja

Podatki za stik

Jarška cesta 34, 1000 Ljubljana

 (01) 541 61 65

E tajnistvoo@jozmos.si

Uradne ure: 8.30 - 11. 00 in 11. 30 - 14. 00 

 

(Visited 154 times, 1 visits today)
Dostopnost