Skoči na glavno vsebino

OŠ Jožeta Moškriča

Učbeniški sklad

Splošno o učbeniškem skladu

Učbeniški sklad je zakonska obveza vsake javne osnovne šole, ZOFVI. Oblikovan je v skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov, Ur. l. št. 12/20.

Učenke in učenci si lahko izposodijo učbenike v šoli. Izposodijo si lahko le komplet, ne pa posameznih učbenikov.

Prijava na izposojo iz učbeniškega sklada ni potrebna. V učbeniški sklad so vključeni vsi učenci naše šole, če pa izposoje iz sklada ne želite, vas prosim, da o tem obvestite šolsko knjižničarko.

Izposoja učbenikov je za vse učence šole brezplačna. Učenci od prvega do tretjega razreda pa dobijo v šoli brezplačno tudi delovne zvezke. Sredstva za delovne zvezke prispeva Ministrstvo. Delovne zvezke dobijo učenci v končno uporabo in jih izteku pouka ne vračajo.

Učenci prejmejo učbenike v uporabo za tekoče šolsko leto in jih vrnejo ob izteku pouka. V primeru, da so učbeniki poškodovani, izgubljeni ali uničeni, je zanje potrebno poravnati odškodnino v skladu z 10. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov, Ur. l. št. 12/20.

Ob koncu šolskega leta objavi šola seznam učbenikov, delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za naslednje šolsko leto. Seznam je objavljen na šolski spletni strani, staršem pa ga pošljemo tudi po elektronski pošti (eAsistent).

V učbeniškem kompletu ni delovnih zvezkov (razen za prvi, drugi in tretji razred) in drugih gradiv in pripomočkov. Te starši kupijo sami.

Skrbnica učbeniškega sklada Julijana Kranjčec

l

Seznam potrebščin za šolsko leto 2024 - 25

Navodila ob izposoji učbenikov

Učenci prejmejo učbenike v uporabo za tekoče šolsko leto in jih vrnejo ob izteku pouka. Učenci se v učbenike na dogovorjen prostor podpišejo. Učbeniki so večinoma rabljeni, zato k njihovi ohranjenosti učenci prispevajo tako, da jih po prejemu skrbno zavijejo. Učbenike je potrebno zaviti v ovitke, ki ne poškodujejo platnic. 

Z učbeniki skozi vse šolsko letu učenci ravnajo skrbno, da si jih bodo lahko izposodile tudi generacije, ki prihajajo za njimi. Že prvi dan jih morajo oviti, vanje ne smejo pisati, nanje morajo paziti in z njimi lepo ravnati. Če učenec učbenik poškoduje, uniči, izgubi ali zadrži, morajo starši oz. skrbniki poravnati odškodnino v skladu z 10. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov, Ur. l. št. 12/20.

Učenci učbenike ob prejemu pregledajo. Morebitne poškodbe v učbenikih pokažejo knjižničarki do konca septembra, ki že poškodovane dele učbenika označi. V primeru, da so poškodbe tako velike (manjkajoče strani ipd.), da učbenika ni mogoče uporabljati, bomo po presoji skrbnice učbeniškega sklada učbenik zamenjali.

Preden učenci učbenike vrnejo, je potrebno učbenike, ki so oviti v odstranljive ovitke, odviti in urediti.

l

Ponudniki gradiv za šolo

Posredujemo nekaj povezav ponudnikov gradiv za šolo, ki omogočajo izbiro po šolah.

Seznami naj bi bili posodobljeni in usklajeni s seznami naše šole, svetujemo pa vam, da ujemanje za vsak primer preverite z našimi objavljenimi seznami, preden oddate naročilo.

KOPIJA NOVA 

PRINTINK 

GO2SCHOOL

 

Učencev

interesnih dejavnosti

Razredov

let delovanja

Podatki za stik

Jarška cesta 34, 1000 Ljubljana

 (01) 541 61 65

E tajnistvoo@jozmos.si

Uradne ure: 8.30 - 11. 00 in 11. 30 - 14. 00 

 

(Visited 2.565 times, 1 visits today)
Dostopnost