Skoči na glavno vsebino

Neobvezni izbirni predmeti za šolsko leto 2024 – 25

Izbirni postopek

Izbirni postopek bo potekal preko eAsistenta.

Od 15.4. do 25. 4. 2024 bo na Moja šola – portalu za starše odprt sklop izbirni predmeti. Ko se boste prijavili, se vam bo prikazal okvir, v katerem bo napisano »Izbirni predmeti v šolskem letu 2024/2025«.

Po kliku na »Izberi predmete« se vam bodo odprla navodila in seznam vseh predmetov, ki jih bomo ponudili (in ne nujno izvajali) v posameznem razredu.

Ponujene predmete boste razvrščali. Na vrhu seznama morajo biti zapisani tisti predmeti, ki bi jih učenec najraje  obiskoval.

V skladu s predmetnikom se neobvezni izbirni predmeti  šport, umetnost, tehnika in računalništvo izvajajo po eno uro tedensko, drugi tuji jezik pa se izvaja dve uri tedensko.
Izbirni predmeti se izvajajo 1 uro tedensko (lahko strnjeno v enem obdobju), le tuji jeziki dve uri tedensko. Učenci izberejo tuj jezik ali pa enega izmed ostalih ponujenih predmetov, lahko pa pouka neobveznih izbirnih predmetov ne obiskujejo.

Ko je rangiranje urejeno, oddate prijavo.

Prijavo bo mogoče popraviti dokler bo rok za prijavo.

Neobvezni izbirni predmeti

Dostopnost