Skoči na glavno vsebino

Mednarodni dan gozdov nas vsakega 21. marca opomne, da so gozdovi domovanja 80 odstotkov vseh kopenskih živalskih in rastlinskih vrst, poldrugi milijardi ljudi, vključno z več kot dva tisoč ovtohtonimi prebivalci, ki so od gozdov neposredno odvisni, gozdovi jim nudijo vsa sredstva za preživetje: hrano, zavetje, gorivo in zdravila. Gozd je sklenjen sestoj visokoraslega drevja in podrasti, ki različno na gosto, vendar sklenjeno porašča pokrajino. Bogastvo gozda je življenje, ki ga gozd ustvarja. Tvorijo ga mikroorganizmi v prsti, ki pripomorejo h kroženju snovi, gljive, zelí, drevesa. Gozd je dom mnogim drobnim in večjim živalim, pticam v drevesnih krošnjah in divjadi.

Gozdovi pokrivajo eno tretjino Zemljine kopenske površine in opravljajo življensko pomemno funkcijo za ves svet: zadržuje vodo, slabi moč vetra, preprečuje erozijo, vgrajuje ogljik, zboljšuje kakovost zraka, ustvarja rodovitno prst in uravnava klimatske ekstreme.

V Sloveniji gozd pokriva skoraj 60% površja in kot taka spada med najbolj gozdnate države v Evropi. Najbolj gozdnata država na svetu je Surinam v Južni Ameriki, tam gozd prekriva okoli 90 odstotkov površja.

Žal je sečnja gozdov zelo intenzivna in če se bo tako nadaljevalo, bodo deževni gozdovi izginili z obličja Zemlje prej kot v stotih letih. Za posledico bodo uničeni mnogi habitati in drastično bo zmanjšana biotska raznovrstnost. Ocenjuje se, da bo vsako leto v deževnih gozdovih izumrlo okoli šest tisoč vrst živih bitij. Neizprosno krčenje gozdov narekuje intenzivno poljedeljstvo, zlasti za pridelovanje soje, plamovih dreves, kakavovcev in za ustvarjanje prostora za ogromozanske farme govedoreje ter novih naselij za intenzivno kmetovanje. Ogromno dreves se, kljub elektronizaciji, poseka za izdelavo papirja. V Sloveniji je poraba papirja na osebo od leta 2013 narastla za več kot 60%, danes v Sloveniji porabimo letno skoraj četrt tone papirja na prebivalca, kar krepko presega svetovno in Evropsko povprečje. Res je, da recikliramo 80% papirja; reciklirnih krogov za papir pa je le 5 do 7.

Generalna skupščina Združenih narodov je 21. marca leta 2012 razglasila za mednarodni dan gozdov. Mednarodni dan gozdov, ki ga 21. marca vsako leto obeležujemo na pobudo Organizacije Združenih narodov za kmetijstvo in prehrano (FAO), bo v letu 2022 potekal na temo trajnostne proizvodnje in potrošnje gozdnih virov pod geslom: »Gozdovi in inovacije – rešitev za boljši svet«

Vir foto: OZN

Dostopnost