Skoči na glavno vsebino

Mednarodni dan invalidov in oseb s posebnimi potrebami

3. decembra obeležujemo mednarodni dan invalidov in oseb s posebnimi potrebami, ki ga je  Generalna skupščina Združenih narodov razglasila leta 1992 v resoluciji 47/3. Mednarodni dan invalidov in oseb s posebnimi potrebami nagovarja in opozarja, naj se dosledno izvajajo načela enakih možnosti in enako obravnavo. Poziva nas, da preprečujemo diskriminacijo, ki jo doživljajo invalidi in osebe s posebnimi potrebami na različnih področjih.

Mnogi invalidi tudi v običajnih okoliščinah nimajo enakega dostopa do zdravstvenega varstva, izobraževanja in zaposlitve, niso deležni storitev, ki jih potrebujejo, in so velikokrat izključeni iz vsakodnevnih dejavnosti. OZN in druge organizacije poudarjajo, da je delo na področju vključevanja invalidnosti nujno. Invalidi, več kot milijarda ljudi na svetu, so ena najbolj izključenih skupin v naši družbi in so največje žrtve te krize.

Invalidnost je koncept, ki se nenehno razvija. 1. člen konvencije pravi, da so invalidi »ljudje z dolgotrajnimi telesnimi, duševnimi, intelektualnimi ali senzoričnimi okvarami, ki jih v povezavi z različnimi ovirami lahko omejujejo, da bi enako kot drugi polno in učinkovito sodelovali v družbi«. Na svetu živi milijarda ljudi z neko obliko invalidnosti, kar predstavlja 10 odstotkov svetovnega prebivalstva. Od tega si 50 odstotkov invalidnih oseb ne more privoščiti zdravstvenega varstva. V Sloveniji je 170.000 oseb z invalidnostjo, kar predstavlja 8,5 odstotka vse populacije. Zbornica – Zveza, stanovska organizacija medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije poudarja, da je slabši položaj invalidov posledica pomanjkanja možnosti in ovire, s katerimi se ti vsakodnevno srečujejo v fizičnem okolju. Opozarja na neizvajanja in nepoznavanja zakonske ureditve in odnosa družbe do invalidov.


Na Tretji osnovni šoli v Slovenj Gradcu so otroci zapeli, zaigrali in posneli video Sonce za vse ter z njim zmagali na Mednarodnem tekmovanju videov S-factor, kar jim je uspelo tudi pred nekaj let poprej z videom Bodi drugačen. Obe pesmi je spesnil in uglasbil ter za oba videa izdelal scenarij njihov učitelj, mentor in spirtus agens dr. Vojko Veršnik.

Vir foto: Anja Niedringhaus: Oscar Pistorius – Blade Runner, ki na Olimpijada v Južni Afriki teče na 400 metrov s posebno protezo.

Dostopnost