Skoči na glavno vsebino

Svetovni dan otrok se je začel porajati 14. decembra leta 1954, ko je Generalna skupščina Združenih narodov priporočila vsem državam, da naj vzpostavijo univerzalni dan otrok kot dan bratstva in razumevanja med otroki z namenom, da se na ta dan odvijajo dejavnosti promocije idealov in ciljev listin OZN ter blaginje vseh otrok sveta. Pet let kasneje, 20. novembra 1959 je skupščina sprejela Deklaracijo o otrokovih pravicah, leta 1989 pa Konvencijo o otrokovih pravicah, ki je najbolj ratificirana mednarodna pogodba o človekovih pravicah, ki določa številne otrokove pravice vključno s pravico do življenja, zdravja, izobraževanja in igre, pa tudi pravico do družinskega življenja, zaščito pred nasiljem, pred diskriminacijo in končno, da so mnenja otrok uslišana.

Slovenija je Konvencijo o otrokovih pravicah ratificirala v času skupne države SFRJ 2. septembra 1990; z osamosvojitvijo Slovenije je Konvencija o otrokovih pravicah stopila v veljavo 25. junija 1991. Konec 90-ih let sta bila srejeta dodatna protokola h Konvenciji o otrokovih pravicah in sicer Izbirni protokol o otrocih v oborežnih spopadih in Izbirni protokol glede prodaje otrok, otroške prostitucije in otroške pornografije.

Države, ki so podpisale konvencijo, so se zavezale, da bodo ščitile in zagotavljale otrokove pravice, razvijale in izvajale politike v luči največjega interesa otrok ter dopolnile svojo zakonodajo tako, da bodo v celoti uresničevale člene konvencije. Vsakih pet let morajo države o svojem napredku obveščati Odbor za otrokove pravice pri Organizaciji Združenih narodov.

Slovenije je marca 2018 pristopila k še enemu izbirnemu protokolu, h Konvenciji o otrokovih pravicah. Ta otrokom, ki so žrtve kršitve pravic določenih v konvenciji, zagotavlja možnost pritožbenega postopka na mednarodni ravni.

Tema letošnjega svetovnega dneva otrok je “Za vsakega otroka vse pravice”. Na spletni strani OZN še zapisali: “Svetovni dan otroka ponuja vsakemu od nas navdihujočo vstopno točko za zagovarjanje, promocijo in slavljenje otrokovih pravic, prevajanje v dialoge in dejanja, ki bodo zgradili boljši svet za otroke.”

Vsi otroci na svetu pa še zdaleč nimajo niti enakih niti vseh pravic.

Vir foto: UNICEF – World Children’s Day 2023

Dostopnost