Skoči na glavno vsebino

Nepismenih je zelo veliko otrok. Najpogostejši razlog je v tem, da so otroci prisiljeni sodelovati v preživljanju svoje družine, morajo opravljati celodnevna, tudi slabo plačana dela, ne hodijo v šole. Zaradi nepismenosti in neizobraženosti so otroci tudi kasneje, ko odrastejo, prikrajšani za izhod iz revščine. Na svetu živi okoli 750 milijonov nepismenih ljudi, ki so starejših od 15 let, med njimi je pol milijarde žensk. V državah z nizkim in srednjim dohodkom se je delež 10-letnih otrok, ki niso razumeli ali znali prebrati preprostega besedila tako, da bi ga razumeli, v pičlih treh letih, od leta 2019 do leta 2022 povečal s 57% na ocenjenih 70%. Morda je k temu drastičnemu upadu botrovalo tudi zaprtje šol zaradi pandemičnih razmer in skoraj celoletno šolanje na daljavo.

Pred uvedbo Splošne šolske naredbe leta 1774, ko je šolanje postalo obvezno, je bilo na slovenskem pismenih približno le 13% ljudi. Šolsko splošno naredbo je potrdila avstroogrska cesarica Marija Terezija. Naredba je stopila v veljavo 6. 12. 1774. S tem je na našem ozemlju prvič uvedena splošna šolska obveznost za vse otroke stare od šest do dvanajst let, tako za dečke kot za deklice. Sto let kasneje je bilo pismenih že 40%. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je bilo leta 1991 v Sloveniji pismenih ljudi starih 15 let in več nad svetovnim povprečjem, kar 99,54 %. Le 7.234 državljanov Republike Slovenije je bilo nepismenih. Statistični urad domneva, da je pismen vsakdo, ki ima vsaj 3 razrede osnovne šole. Nepismen pa je tisti, ki ima analfabetsko nepismenost, kar pomeni, da oseba ne prepozna črk in ne zna napisati niti svojega imena. Naveden odstotek nam kaže, da je nepismenost v Sloveniji praktično izkoreinjena.

Mednarodni dan pismenosti je Generalna skupščina OZN razglasila na svojem 14. zasedanju Generalne konference Unesca, 26. oktobra 1966 in ga od takrat praznujemo vsakega 8. septembra. Letošnja tema ob dnevu nepismenosti pri organizaciji UNESCO je”Spodbujanje pismenosti za svet v tranziciji: izgradnja temeljev za trajnostne in miroljubne družbe”.

Foto vir: Inspire Universe

Dostopnost