Skoči na glavno vsebino

Vse učence in starše, ki niste uspeli prevzeti spričeval obveščamo, da Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole (Ur. l. RS.,  št. 50/12, 56/12 – popr., 20/19 in 36/19) v 14. členu določa naslednje: 

Učencem ki jim ni bilo možno razdeliti spričeval ob zaključku pouka, jih šola osebno vroči njim oziroma njihovim staršem v času od zaključka pouka do 30. junija in od 16. do 20. avgusta tekočega šolskega leta. 

 Prevzem bo možen v času od 8. do 12. ure, v tajništvu šole. 

Če se spričevala ne prevzame v teh rokih, ga učencu izročimo  na prvi šolski dan v novem šolskem letu. 

Vodstvo šole 

Dostopnost