Skoči na glavno vsebino

INFORMACIJE ZA UČENCE in STARŠE

Obvestilo NPZ 4. maj – slovenščina 2022-23

Obvestilo NPZ 8. maj – matematika 2022-23

NOVO! Obvestilo NPZ 10. maj – angleščina in glasbena umetnost 2022 – 23

Izvedbeni načrt 2022-23

Povezava na spletno stran NPZ

Nacionalno preverjanje znanja je za učence 6. in 9. razreda osnovne šole obvezno, (razen za učence 6. in 9. razreda, ki so vključeni v prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom, odrasle, vpisane v program osnovne šole za odrasle, ter za učence priseljence iz drugih držav, ki v tekočem šolskem letu prvič obiskujejo osnovno šolo v Sloveniji, v skladu s 64. in 67. členom Zakona o osnovni šoli). Le ti ga opravljajo  prostovoljno.

Nacionalno preverjanje znanja učenci opravljajo v enem roku, in sicer bo to v maju; učenci opravljajo nacionalno preverjanje znanja na šoli, na katero so vpisani.

Preverjanje se opravlja pisno in pri posameznem predmetu traja 60 minut; na naši šoli se preverjanje začne ob 8.30 in konča ob 9.30.

Prilagamo Izvedbeni načrt NPZ za šol. leto 2022/2023. Viden bo na panoju pred zbornico in na šolski spletni strani. Sicer pa si lahko pridobite informacije tudi na:

Navodila za izvedbo NPZ in informacije za učence in starše

http://www.ric.si/preverjanje_znanja/splosne_informacije/

In na:

https://www.ric.si/nacionalno-preverjanje-znanja/koledar-npz/

Dosežek učencev je izražen v absolutnih in odstotnih točkah (torej v odstotkih), vpiše se v Obvestilo o dosežkih pri nacionalnem preverjanju znanja, ki ga učenci prejmejo na koncu šolskega leta poleg spričevala. Sicer pa se rezultati nacionalnega preverjanja znanja (NPZ)  štejejo pri vpisu v sredno šolo le, če je več učencev z enakim številom točk na spodnji meji.

NPZ se izvaja iz predmetov:

6.r. – slovenščina, matematika, angleščina

9.r. – slovenščina, matematika, tretji predmet (vsako leto ga v naboru 4 predmetov za posamezno šolo določi minister); letos je pri nas glasbena umetnost.

Dostopnost