Skoči na glavno vsebino

Mednarodni dan invalidov in oseb s posebnimi potrebami

3. decembra obeležujemo mednarodni dan invalidov in oseb s posebnimi potrebami, ki ga je  Generalna skupščina Združenih narodov razglasila leta 1992 v resoluciji 47/3. Mednarodni dan invalidov in oseb s posebnimi potrebami nagovarja in opozarja, naj se dosledno izvajajo načela enakih možnosti in enako obravnavo. Poziva nas, da preprečujemo diskriminacijo, ki jo doživljajo invalidi in osebe s posebnimi potrebami na različnih področjih.

Mnogi invalidi tudi v običajnih okoliščinah nimajo enakega dostopa do zdravstvenega varstva, izobraževanja in zaposlitve, niso deležni storitev, ki jih potrebujejo, in so velikokrat izključeni iz vsakodnevnih dejavnosti. V globalni krizi COVID-19 to občutijo še bolj, saj poglablja že obstoječe neenakosti, izpostavlja jih k izključenosti. OZN in druge organizacije poudarjajo, da je delo na področju vključevanja invalidnosti nujno. Invalidi, več kot milijarda ljudi na svetu, so ena najbolj izključenih skupin v naši družbi in so največje žrtve te krize.

Invalidnost je koncept, ki se nenehno razvija. 1. člen konvencije pravi, da so invalidi »ljudje z dolgotrajnimi telesnimi, duševnimi, intelektualnimi ali senzoričnimi okvarami, ki jih v povezavi z različnimi ovirami lahko omejujejo, da bi enako kot drugi polno in učinkovito sodelovali v družbi«. Na svetu živi milijarda ljudi z neko obliko invalidnosti, kar predstavlja 10 odstotkov svetovnega prebivalstva. Od tega si 50 odstotkov invalidnih oseb ne more privoščiti zdravstvenega varstva. V Sloveniji je 170.000 oseb z invalidnostjo, kar predstavlja 8,5 odstotka vse populacije. Zbornica – Zveza, stanovska organizacija medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije poudarja, da je slabši položaj invalidov posledica pomanjkanja možnosti in ovire, s katerimi se ti vsakodnevno srečujejo v fizičnem okolju. Opozarja na neizvajanja in nepoznavanja zakonske ureditve in odnosa družbe do invalidov.


Na Tretji osnovni šoli v Slovenj Gradcu so otroci zapeli, zaigrali in posneli video Sonce za vse ter z njim lani  zmagali na Mednarodnem tekmovanju videov S-factor, kar jim je uspelo tudi pred tremi leti z videom Bodi drugačen. Obe pesmi je spesnil in uglasbil ter za oba videa izdelal scenarij njihov učitelj, mentor in spirtus agens dr. Vojko Veršnik.

Vir foto: Viterbi Magazine

(Visited 64 times, 1 visits today)
Dostopnost