Skoči na glavno vsebino

Osrednja tema letošnjega svetovnega dneva vode je “Voda za mir“. Generalna skupščina Združenih narodov je 22. decembra 1992 sprejela resolucijo A/RES/47/193 in ta dan razglasila za svetovni dan vode, ko naj vse države spodujajo k ozaveščanju javnosti s konkretnimi dejavnostmi, z raznimi objavami v javnih občilih, predvajanji dokumetnarnih filmov, organizacijo predavanj, okroglih miz, konferenc in razstav povezanimi z ohranjanjem in razvojem vodnih virov, saj je usmerjanje pozornosti na pomen pitne vode in zagovarjanje trajnostnega gospodarjenja z vodnimi viri izjemnega pomena. To je dan, ko imamo priložnost izvedeti več o vodi, znanje deliti še z drugimi in ukrepati, da se spremeni na bolje. En od takih programov v Sloveniji je Zavod REVIVO. Voda je osnovni gradnik življenja, je več kot le potešitev žeje, pomembna je za ohranjanje osnovnega zdravja. Slovenija je z vodo bogata država, a zavedati se moramo, da moramo za to, da nam bo kakovostna pitna voda vedno na razpolago, že danes narediti vse, kar je v naši moči, da bo še naprej ostala takšna, kakšrna mora biti: čista in nam vsem dostopna naravna dobrina.

Škodljive spremembe v vodnem krogu spodkopavajo napredek pri vseh glavnih globalnih izzivih – na področju zdravja, lakote, enakosti spolov, zaposlovanja, izobraževanja, industrije, naravnih nesreč in miru. Leta 2015 se je svet v okviru Agende za trajnostni razvoj 2030 zavezal k Cilju trajnostnega razvoja 6 (Sustainable Development Goal 6; SDG): dostopa do pitne vode in sanitarne ureditve za vse ljudi na svetu do leta 2030. K temu je pristopila tudi Slovenija, a kljub temu je leta 2021 skušala speljati Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1G). Na pobudo civilnih iniciativ je bil takratni državni zbor primoran razpisati Referendum o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1G). Na veliko presenečenje zagovornikov novega Zakona o vodah, je referendum potrdil, da se državljani Republike Slovenije zavedamo, da je voda dobrina, ki zasluži posebno pozornost in z referendumom preprečilo, da bi v veljavo stopil omenjeni Zakon, ki bi dovoljeval gradnje objektov na vodovarstvenih in priobalnih zemljičih. Proti škodljivemu zakonu se je na referendumu, ki je kljub temu, da je bil postavljen v zelo neugoden čas poletnih počitnic (11. julija), od vseh 788.968 volilcev izjasnilo kar 86,75 % prebivalcev z volilno pravico, da takega škodljivega zakona ne podpira.

Vabljeni še k ogledu slovensko podnaslovljenega filma režiserja in fotografa Yanna Arthus-Bertranda Žejni svet.

Povezava na predstavitev Voda in njena agregatna stanja v naravi…

Povezava na predstavitev o vodi za mlajše.

Vir foto: Družinski izleti

Dostopnost