Skoči na glavno vsebino

Marie Lepoldine Koschak Pachler je glasbenica slovenskega rodu po očetu Aldobardu Košaku. Rodila se je na današnji dan, 2. februarja 1794 v Gradcu. Zakaj je Marie Pachler zanimiva? Ker je prezrta. Marie Pachler je bila tako izjemna pianistka, da sta ji tako Shubert kot Beethoven posvečala svoja glasbena dela. Že pri devetih letih je Marija Košak skladala plesno glasbo in koračnice, ki jih je izvajala vojaška godba v Gradcu. Koncertirala je od svojega trinajstega leta, pri sedemnajstih pa je z orkestrom in zborom odigrala Beethovnovo Fantazijo op. 80 (v kateri slišimo nastavek za kasnejšo Odo radosti) tako brilijantno, da je zanjo zvedel sam avtor skladbe, mojster L. W. Beethoven, ki jo je bojda pisno pohvalil: “Nisem slišal še nikogar, ki bi izvajal mojo skladbo tako dobro, kot jo ona, “

Filharmonična družba, kot se je takrat imenovala Slovenska filharmonija, se je želela afirmirati v mednarodnem prostoru, zato si je želela pridobiti častne člane med pomembnimi glasbeniki. Med prvimi častnimi člani je bil velikan med glasbeniki Joseph Haydn, sledila so še druga imena. Leta 1819 sprejme častno članstvo L. W. Beethoven. Leta 1821 povabijo k članstvu Mozartovega sina Wolfganga Amadeusa mlajšega, saj je bil W. A. Mozart že trideset let pokojni. Tri leta kasneje je postal častni član Slovenske filharmonije vrhunski violinski virtuoz Niccoló Paganini. Čeprav so na splošno in večinsko v takratni patriarhalni družbi ženske radi potiskali v kraj – v visokih družbah njim mesto ni bilo naklonjeno (“Glede žensk je statut določal, da so lahko članice samo glasbenice, ki pripomorejo k cijem družbe. Dovoljeval jim je tudi, da pripeljejo na akademijo svojega spremljevalca. Pozneje so ta člen omilili,” kot je bilo zapisano na spletni strani zgodovine društva) – je Filharmonično društvo za častno članico imenovalo tudi Marijo Pachler in to celo dve leti pred L. W. Beethovnom! Danes njenega imena med člani ne najdemo (več), pojavi pa se ime Maria Teresia Sessi, brez omembe, kdaj je bila sprejeta med člane, zagotovo pa ta oseba ni niti Maria Theresia von Paradis, ki bi si tudi utegnila zaslužiti mesto med člani.

Foto vir: Beethoven hous Bonn

Dostopnost