Skoči na glavno vsebino

Od leta 1994 vsakega 5. oktobra praznujemo svetovni dan učiteljev. Odločitev o tem dnevu je bila sprejeta na Mednarodni konferenci o izobraževanju v Ženevi zato, ker je bil na ta dan leta 1966 na medvladni konferenci v organizaciji UNESCO in Mednarodne organizacije dela (ILO) sprejet dokument Priporočila o položaju učiteljev, ki je veljaven še danes. Priporočila jasno določajo pravice in dolžnosti vzgojiteljev in učiteljev ter govorijo o položaju, ki bi ga le-ti glede na zahtevnost dela morali imeti v družbi. Opredeljujejo tudi odgovornost vlad, ki naj učiteljem in njihovim organizacijam omogočijo sodelovanje pri odločanju o zanje pomembnih vprašanjih.

Učitelj nudi edinstveno priložnost, da naredi transformativen in trajen vpliv na življenja drugih, prispeva k oblikovanju trajnostne prihodnosti in nudi osebno izpolnitev. Vendar pa se svet sooča z globalnim pomanjkanjem učiteljev brez primere; zaskrbljujoče je poslabšanje učiteljevih delovnih pogojev in statusa.

Letošnja téma svetovnega dneva učiteljev je »Učitelji, ki jih potrebujemo za izobraževanje, ki si ga želimo: Globalni imperativ za odpravo pomanjkanja učiteljev«. Praznovanje je namenjeno poudarjanju pomembnosti, da se zaustavi upadanja števila učiteljev na svetovni ravni. Unesco se bo z različnimi aktivnostmi zavzemal za dostojen in cenjen učiteljski poklic, analiziral svoje izzive in predstavil navdihujoče prakse za privabljanje, ohranjanje in motiviranje učiteljev in vzgojiteljev. Preučil bo tudi načine, na katere izobraževalni sistemi, družbe, skupnosti in družine priznavajo, cenijo in aktivno podpirajo učitelje.

Vir foto: učilnice po svetu

Dostopnost