Skoči na glavno vsebino

Osrednja tema letošnjega svetovnega dneva voda je “Pospeši spremembo“, ki je posvečena pospeševanju spremembe za zagotovitev dostopa do pitne vode in sanitarno ureditev za vse ljudi na svetu. Škodljive spremembe v vodnem krogu spodkopavajo napredek pri vseh glavnih globalnih izzivih – na področju zdravja, lakote, enakosti spolov, zaposlovanja, izobraževanja, industrije, naravnih nesreč in miru. Leta 2015 se je svet v okviru Agende za trajnostni razvoj 2030 zavezal k Cilju trajnostnega razvoja 6 (Sustainable Development Goal 6; SDG): dostopa do pitne vode in sanitarne ureditve za vse ljudi na svetu do leta 2030, tudi Slovenija, četudi je leta 2021 skušala speljati Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1G), a je na pobudo civilnih iniciativ, državni zbor bil primoran razpisati Referendum o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1G), da ta zakon ne bi stopil v veljavo. Na veliko presenečenje zagovornikov novega Zakona o vodah, je referendum potrdil, da se državljani Republike Slovenije zavedamo, da je voda dobrina, ki zasluži posebno pozornost in z referendumom preprečilo, da bi v veljavo stopil Zakon, ki bi dovoljeval gradnje objektov na vodovarstvenih in priobalnih zemljičih. Proti škodljivemu zakonu se je na referendumu, ki je kljub temu, da je bil postavljen v zelo neugoden čas poletnih počitnic, od vseh 788.968 volilcev izjasnilo kar 86,75 % prebivalcev z volilno pravico, da takega škodljivega zakona ne podpira.

Generalna skupščina Združenih narodov je 22. decembra 1992 sprejela resolucijo A/RES/47/193 in ta dan razglasila za svetovni dan vode, ko naj vse države spodujajo k ozaveščanju javnosti s konkretnimi dejavnostmi, z raznimi objavami v javnih občilih, predvajanji dokumetnarnih filmov, organizacijo predavanj, okroglih miz, konferenc in razstav povezanimi z ohranjanjem in razvojem vodnih virov, saj je usmerjanje pozornosti na pomen pitne vode in zagovarjanje trajnostnega gosodarjenja z vodnimi viri izjemnega pomena. To je dan, ko imamo priložnost izvedeti več o vodi, znanje deliti še z drugimi in ukrepati, da se spremeni na bolje. En od takih programov v Sloveniji je Zavod REVIVO. Voda je osnovni gradnik življenja, je več kot le potešitev žeje in za ohranjanje osnovnega zdravja; voda je ključnega pomena za ustvarjanje delovnih mest in za podporo gospodarskemu, socialnemu razvoju in razvoju človeštva nasploh. Slovenija je z vodo bogata država, a zavedati se moramo, da moramo za to, da nam bo kakovostna pitna voda vedno na razpolago, že danes narediti vse, kar je v naši moči, da bo še naprej ostala takšna, kakšrna mora biti: čista in nam vsem dostopna naravna dobrina.

Vabilo k ogledu slovensko podnaslovljenega filma režiserja in fotografa Yanna Arthus-Bertranda Žejni svet.

Povezava na predstavitev Voda in njena agregatna stanja v naravi…

Povezava na predstavitev o vodi za mlajše.

Vir: Foto

(Visited 34 times, 1 visits today)
Dostopnost