Skoči na glavno vsebino

Spodbujanje otrokove radovednosti in razvijanje ustvarjalnosti otrok: predavanje za starše in strokovne delavce

Naslednje predavanje za starše in strokovne delavce bo v ponedeljek, 7. novembra 2022 ob 17:00 uri

izvedeno v prostorih OŠ Jožeta Moškriča, v 2. avli.

»Sposobnost učenja in inoviranja je tisto, kar ločuje učence, ki so pripravljeni na naraščajočo kompleksnost življenja in dela v 21. stoletju, od tistih, ki to niso. Ključna znanja in spretnosti za 21. stoletje so: ustvarjalnost in inovativnost, kritično razmišljanje in razreševanje problemov, komunikacija in sodelovanje«. (Partnership for 21st Century Skills, p.2009, p. 8). 

Ustvarjalnost je zmožnost človeka, da izboljša oz. nadgradi obstoječe, je razmišljanje na nove in drugačne načine, delovanje v smeri originalnih stvari in iskanje novih poti. 

V preteklosti je veljalo prepričanje, da so ustvarjalni le redki posamezniki in da je to danost, danes pa je najpogostejše prepričanje, da smo na različnih področjih lahko ustvarjalni vsi posamezniki.

Otroci se učijo z izkušnjami. Kljub temu, da je želja po raziskovanju otroku lastna, k razvoju njegove radovednosti v prvih letih pripomore tudi njegovo najožje okolje. Na kakšen način mu lahko pri tem pomagamo, pa se bomo pogovorili na tokratnem srečanju.

Srečanje bo trajalo predvidoma 90 minut.

Z vami bo: Tanja Povšič, vodja programa Zavestno starševstvo

Veseli bomo Vaše navzočnosti in udeležbe.

(Visited 25 times, 1 visits today)
Dostopnost