Skoči na glavno vsebino

Obvestilo o začetku pouka za učence od 2. do 9. razreda

Pričetek pouka bo v četrtek, 1. septembra 2022.

Učenci od 2. do 9. razreda pričnejo pouk ob 8.20, v svojih matičnih učilnicah. Razpored učilnic in razrednikov najdete v priponki, obešen bo tudi v vetrolovu šole.

VSTOP V ŠOLO – prizidek

Učenci 2. in 3. razreda vstopajo v učilnice prizidka iz igrišča.

VSTOP V ŠOLO – glavna stavba

RAZPORED MATIČNIH UČILNIC OD 4. – 9. RAZREDA

Bo  obešen  še v glavni stavbi v vetrolovu in v drugi avli na panoju za obvestila.

SEZNAMI UČENCEV bodo obešeni v vetrolovu, predčasen ogled bo možen jutri,  v torek, 30. 8. 2021 med 8. in 14. uro.

PRVI DAN POUKA

Prvi šolski dan

Vsi učenci bodo imeli prvi dve uri z razrednikom ter sorazrednikom in nato pouk po urniku, največ 5 šolskih ur. Ta dan ne bo izbirnih predmetov. Urnike vam bodo razdelili razredniki. S seboj prinesite nahrbtnik za učbenike, ki jih boste prejeli v šoli, copate, peresnico.

PREHRANA bo ta dan organizirana; malica  za vse učence. Kosilo in popoldanska malica pa samo za naročene učence. Kosilo v jedilnici bo potekalo po urniku podobnem kot konec lanskega leta.

PREVOZ iz Tomačevega bo organiziran po razporedu, ki bo objavljen na spletni strani in v vetrolovu šole, jutri, v torek, 30. 8. 2022.

JUTRANJE VARSTVO, bo organizirano od 7.10 dalje  za učence 2. in 3. razreda v prizidku (tudi za vozače), za ostale vozače pa v glavni stavbi.

PODALJŠANO BIVANJE

Organizirano bo za prijavljene učence. Enako velja za kosilo.

Svoje otroke boste po podaljšanem bivanju v 1. triadi  prevzeli pred vhodom v učilnico na igrišču za prizidkom ob urah, ki ste jih navedli v prijavi, v 2.triadi pa pred glavnim vhodom v šolo.

Vsem nam želim, uspešno in zadovoljno leto ,  pazimo na svoje zdravje in  zdravje vseh ostalih.

Srečno v novem šolskem letu!

Luka Blaganje, v. d. ravnatelja

Dostopnost