Skoči na glavno vsebino
  1. Dostop do ovrednotenih preizkusov in dosežkov za učence, starše in šole

Dostop do ovrednotenih preizkusov in dosežkov posameznega učenca bo omogočen prek spletne strani http://npz.ric.si z učenčevo šifro in številko EMŠO, in sicer:

– za učence 9. razreda: od torka, 31. maja 2022 od 8. ure dalje do četrtka, 2. junija 2022 do 20. ure;

– za učence 6. razreda: od torka, 7. junija 2022 od 8. ure dalje do četrtka, 9. junija 2022 do 20. ure.

Učenci pri vpogledu v šoli in doma s starši do svojih preizkusov dostopajo prek iste spletne strani.

2.  Vnos podatkov za poizvedbe

Učitelji, ki ob vpogledu v ovrednotene preizkuse skupaj z učencem ugotovijo morebitne napake pri točkovanju posameznih nalog, podatke o teh učencih in preizkusih (ime in priimek oz. šifra učenca, predmet, naloga in opis napake) posredujejo ravnatelju.

Pomoičnik v skladu z rokom, določenim s koledarjem NPZ, v spletni aplikaciji Poizvedbe NPZ na eRicu vnese zahtevane podatke. Aplikacija bo odprta:

9. razred: od torka, 31. maja 2022 od 8. ure dalje do petka, 3. junija 2022 do 12. ure;

6. razred: od torka, 7. junija 2022 od 8. ure dalje do petka, 10. junija 2022 do 12. ure.

Zahtev za poizvedbe izven teh terminov ne bo možno vnašati.

3.  Spremembe dosežkov po poizvedbah

Spremembe dosežkov učencev po poizvedbah bomo za učence 9. razreda šolam sporočili v petek, 10. junija 2022, in za učence 6. razreda v četrtek, 16. junija 2022, in sicer prek spletne strani eRic (aplikacija Dosežki učencev pri NPZ).

Dostopnost