Skoči na glavno vsebino

V PETEK, 6. MAJA,

na šoli poteka NPZ. Učenci, od vas pričakujemo, da boste upoštevali navodila učiteljev in vseh ostalih delavcev šole, ki bodo skrbeli za nemoteno izvedbo.

UČENCI 7. in 8. RAZREDA – pohod ob žici okupirane Ljubljane. Vsa navodila boste prejeli  od razrednikov oziroma vodij pohoda.

UČENCI 6. IN 9. RAZREDA – NPZ MATEMATIKA,

VSTOP v šolo ob 8.00, v učilnice ob 8.15!

Na oglasni deski v avli pred zbornico preverite, v kateri učilnici boste pisali NPZ in se ustrezno razporedite. Seznami bodo objavljeni šele na dan pisanja NPZ (takšna so pravila).

Pričetek pisanja NPZ je ob 8.30, po tej uri ni vstopa v učilnice.

Po zaključku NPZ, ob cca. 9.30, sledi za učence 6. in 9. razreda malica in pohod.

9.a malica v 203   

9.b malica v 202

6.a in 6.b malica v jedilnici

Dovoljeno gradivo in pripomočki:

MATEMATIKA, 6. maj 2022

6. RAZRED

Učenec/učenka prinese: modro/črno nalivno pero ali moder/črn kemični svinčnik, svinčnik, radirko, šilček, ravnilo, geotrikotnik in šestilo.

9. RAZRED

Učenec/učenka prinese: modro/črno nalivno pero ali moder/črn kemični svinčnik, svinčnik, radirko, šilček, ravnilo, geotrikotnik in šestilo.

Raba žepnega računala ni dovoljena.

Navodila in nasveti za reševanje, izbor geometrijskih obrazcev (formul), kvadratov nekaterih števil, nekaterih približkov stalnic (konstant) in matematičnih znakov so sestavni del preizkusa znanja.

Dostopnost