Skoči na glavno vsebino

Izobraževanje je človekova pravica, ki je zapisana Izjava v Pravicah o izobraževanju v 26. členu Splošne deklaracije o človekovih pravicah pri Organizaciji zdrženih narodih in poziva k brezplačnemu in obveznemu osnovnošolskemu izobraževanju. Konvencija o otrokovih pravicah, sprejeta leta 1989, nadalje določa, da morajo države visokošolsko izobraževanje omogočiti vsem.
 
Izobraževanje je ključnega pomena za trajnostni razvoj
Ko je OZN septembra 2015 sprejela Agendo 2030 za trajnostni razvoj, je mednarodna skupnost priznala, da je izobraževanje ključnega pomena za uspeh vseh 17 ciljev. Namen cilja 4 trajnostnega razvoja je zlasti „zagotoviti vključujoče in pravično kakovostno izobraževanje in spodbujati možnosti vseživljenjskega učenja za vse“ do leta 2030.
 
Izobraževanje omogoča socialno-ekonomsko rast in je ključ do izhoda iz revščine.
Leta 2020, ko se je pandemija COVID-19 razširila po vsem svetu, je večina držav napovedala začasno zaprtje šol, kar je prizadelo več kot 91 odstotkov učencev po vsem svetu. Do aprila 2020 je bilo skoraj 1,6 milijarde otrok in mladine brez šolanja. Približno 369 milijonov otrok, ki so prej imeli zagotovljeno prehrano v  šolski, so se morali znajti drugače.
 
Še nikoli v zadnje pol stoletja toliko otrok hkrati ni hodilo iz šole. Zaprtje šo je drastično zmotilo učenje in življenje šolarjev, zlasti najbolj ranljivih in marginaliziranih. Globalna pandemija ima daljnosežne posledice. Te že grožajo težko pridobljene koristi pri izboljšanju globalnega izobraževanja.
 
V prizadevanjih za spodbujanje mednarodnega sodelovanja in za zagotavljanje, da se izobraževanje nikoli ne ustavi, se je Unesco odzval na sklop pobud, ki vključujejo globalno spremljanje nacionalnih in lokaliziranih zapiranj šol. Da bi zaščitil dobro počutje otrok in jim zagotovil dostop do nadaljnjega učenja, je UNESCO marca 2020 ustanovil Global Education Coalition – Globalno izobraževalno koalicijo COVID-19, večsektorsko partnerstvo med družino ZN, organizacijami civilne družbe, mediji in partnerji informacijskih tehnologoj za oblikovanje in uvajanje inovativne rešitve. Skupaj državam pomagajo pri odpravljanju vrzeli v vsebini in povezljivosti ter olajšajo vključujoče možnosti učenja za otroke in mladino v tem obdobju nenadnih in neprimerljivih motenj v izobraževanju. Spletna stran predsednika “Their world” in izvršnega direktorja Global Business Coalition for Education Justin van Fleet, ki je bil prej direktor mednarodne komisije za izobraževanje.
 
Foto vir: UNESCO
Dostopnost